Меню
Количка

Общи условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОКУПКО - ПРОДАЖБА ПРЕЗ ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН WWW.VEKO.BG

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1 Мебели ВЕКО ЕООД предоставя на Клиента възможност да закупува предлаганите през Е - магазина стоки чрез отправяне на заявка /поръчка/ и заплащане на съответната продажна цена, при спазване от страна на Клиента на настоящите Общи условия.
1.2 Договорът за продажба между Мебели ВЕКО ЕООД и Клиента се счита за сключен от момента на потвърждаване на заявката /поръчката/ направена от Клиента, а при заявка на не налична стока договорът се смята сключен в момента на заплащане на авансовата сума.

II. ПОРЪЧКА
2. Процедурата по поръчката от сайта е доброволна и безплатна. Сайтът може да бъде разглеждан от ползвателите свободно без да е необходима регистрация. За да се направи поръчка е необходимо да попълните регистрационен формуляр. Полетата, които задължително следва да бъдат попълнени са отбелязани със звездичка.
При успешно приключване на поръчката, служител на Мебели ВЕКО ЕООД ще се свърже с Клиента по предоставения телефон за контакт, като ще потвърди, че стоката е налична след което ще изпрати имейл, или чрез обаждане, че поръчката е потвърдена. В случай, че стоката не е налична, служителят ще информира Клиента, че не може да се извърши доставка. Ако клиентът е заплатил изцяло или частично поръчката, същият трябва да предостави сметка или друг по удобен начин, по който да му бъде възстановена заплатената от него сума.

Чрез електронна поръчка от онлайн магазина www.veko.bg могат да бъдат закупувани единствено и само тези стоки, които системата позволява да бъдат добавяни в пазарската кошница на ползвателя. Цялата информация относно предлаганите за продажба чрез онлайн магазина стоки включително, но не само технически характеристики, гаранционни условия, начин на употреба и т.н. е предоставена от производителя респективно вносителя на съответната стока, като Мебели ВЕКО ЕООД не носи, каквато и да е отговорност, при невярно, неправилно или неточно представена информация, вярна информация предoставена по заблуждаващ начин, при разминаване между представеното фактическо и действителното положение, разнотоние (разлика в тоновете на цветовете на снимковия материал и реалния цвят на продукта), както и при печатни грешки.

III. ЦЕНИ
3. Всички представени в сайта цени са в български лева и са валидни единствено и само към момента на публикуването им, Мебели ВЕКО ЕООД си запазва правото без предупреждение да ги променя по всяко време. Посочените в сайта цени на стоки са крайни и включват всички данъци и такси без цената за доставка, която е посочена отделно.

IV. ЗАЯВКА ЗА ПОКУПКА
4. Всяка заявка за покупка от Мебели ВЕКО ЕООД през електронния магазин, се подава и осъществява в изпълнение на Общите условия. При спор чия е волята за обвързване с текста на настоящите Общи условия, за страна по договора се счита лицето, което е заплатило цената на заявената за закупуване стока.
5. Клиентът подава заявката, чрез попълване на електронна бланка публикувана на www.veko.bg. В заявката задължително следва да се посочи адрес за доставка, имейл и телефон за контакти.
6. Мебели ВЕКО ЕООД не гарантира наличността на поръчаните артикули. При невъзможност за изпълнение на задълженията си, поради причина, че не разполага със заявената за закупуване стока в наличност, Мебели ВЕКО ЕООД се задължава да уведоми клиента и в най-кратък срок да възстанови направеното заплащане, ако е имало такова.
7. За неналичните стоки, Мебели ВЕКО ЕООД посочва срок на доставка различен от този по раздел VIII “Доставка” от настоящите Общи условия, с който клиентът може да се съгласи или да откаже, поръчката. Посоченият срок от Мебели ВЕКО ЕООД е ориентировъчен , а не фиксиран.
8. В случай, че поръчаните от Клиента стоки са налични Мебели ВЕКО ЕООД следва да потвърди направената поръчка по телефон или по имейл.
9. В момента на извършване на заявката, Клиентът изразява съгласието си с настоящите Общи условия, чрез специално за това приложение, а именно: чрез отбелязване в полето „Съгласен съм с Общите условия” за покупко – продажба през електронния магазин” с което Клиентът извършва електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, с което декларира, че е запознат с настоящите Общи условия, приема ги и се задължава да ги спазва. Съгласие с настоящите Общи условия ще се счита и действието по отправяне на заявка /поръчка/ за покупка на стока от Клиента. По същият начин с отбелязване на отметка в полето „Запознат съм с допълнителната информация предоставена от Търговеца”, Клиентът преди да направи поръчка ще се запознае със задължителната информация по чл.47 от ЗЗП. Към допълнителната информация предоставена от Мебели ВЕКО ЕООД ще бъде приложена бланка, която всеки Клиент ще може да изтегли, ако в последствие пожелае да се ползва от правото си по чл.50 от ЗЗП.
10. Със заявката за покупка, клиентът избира стоката и количеството.
11. Следваща стъпка е избиране начина на доставка (по куриер или на Мебели ВЕКО ЕООД транспорт). При доставка с куриер се посочва точен адрес за доставка.
12. Последният етап от поръчката е плащането. Плащането на цената се извършва по следните начини:
а/. чрез превод по банков път /преди транспортиране на стоката/ .
б/ с наложен платеж при доставка с куриер.
в/ на изплащане с Tbi Bank,Uni Credit и BNP Pariba
г/ плащане с банкова карта през ВПОС
13. При поръчки според спецификата на Вашата поръчка, търговецът Мебели ВЕКО ЕООД изисква авансово плащане /капаро/ в размер на 30% от общата стойност на поръчката. 

V. ОТКАЗ ОТ СКЛЮЧЕН ДОГОВОР И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ЗАПЛАТЕНАТА ЦЕНА.
18.1. На основание чл. 50 от ЗЗП Купувач, който има качеството потребител по смисъла на ЗЗП в 14 /четиринадесет/ дневен срок от доставката има право без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор, като върне поръчаната стока при следните условия:
1. Потребителят (Клиент) предварително писмено да информира Мебели ВЕКО ЕООД адрес гр. Пловдив, Стефан Стамболов 69 б или на следния имейл адрес: office@veko.bg , че на основание чл. 55, ал.1 ЗЗП се отказва от договора, като задължително посочи кога ще върне стоката, но не по-късно от 14 /четиринадесет/ дни. Вие като потребител имате право да се откажете от договора и да върнете стоката в рамките на 14 календарни дни, считани от момента на получаване на стоката, който е упоменат в документацията предадена Ви от нашият шофьор или доставчик. Заплатената от Клиента сума се връща по сметката в 14 дневен срок, след направен оглед и приемане на стоката от страна на Мебели ВЕКО ЕООД. Стоката ще се приеме само, ако не е била монтирана вече или липсват следи от употреба и е в не нарушен търговски вид.
2. Стоката да бъде върната лично от потребителя (Клиента) или от упълномощено от него с писмено пълномощно с нотариална заверка на подписа лице на посочения по-горе адрес
3. Поставената от производителя оригинална опаковка на стоката да не е повредена и да не е нарушена целостта на поставени стикери.
4. Всички транспортни и други разходи по връщането на стоката са изцяло за сметка на потребителя (Купувача). До момента на обратното предаване на стоката от страна на потребителя на Мебели ВЕКО ЕООД, рискът от случайното й погиване или повреждане се носи изцяло от потребителя. В случай, че потребител се възползва от правото си по чл. 50, от ЗЗП при положение, че е изпълнил посочените по – горе условия, Мебели ВЕКО ЕООД се задължава да му възстанови заплатената цена по банков път в срок от 14 /четиринадесет/ дни от уведомлението за отказ от договора по чл.50.
18.2. Закупени артикули, като спално бельо, матраци, олекотени завивки и одеала, обикновени и декоративни възглавници, не подлежат на връщане съгласно чл.57 , т.5 от ЗЗП от хигиенна гледна точка.
18.3. За заплатени и извършени вече услуги, не се възстановяват заплатените за тях суми.
19. Защита на личните данни. С приемането на настоящите общи условия ползвателят дава безсрочното си изрично и безусловно съгласие, до евентуалната му изрична писмена отмяна, предоставените от него лични данни да бъдат събирани, съхранявани, обработвани и използвани от Мебели ВЕКО ЕООД и/или упълномощени от дружеството трети лица, включително, но не само: дружества извършващи куриерски услуги, банки и др., за целите на изпълнението на договора за продажба от разстояние и доставка на поръчана стока, а в случаите на онлайн покупка на кредит: във връзка с кандидатстването за отпускане на кредит и изпълнението на договора за кредит, маркетингови и рекламни цели и анализи на Мебели ВЕКО ЕООД, участие в игри, промоции и томболи организирани от дружеството, както и за всякакви други незбранени от законодателството цели. Ползвателят по всяко време може да получи информация дали предоставените от него лични данни се обработват и използват от Мебели ВЕКО ЕООД, както и целите на обработката и използването. В допълнение на казаното, в случаите на онлайн покупка на изплащане ползвателят дава безсрочното си изрично и безусловно съгласие до евентуалната му изрична писмена отмяна, предоставените от него лични данни да бъдат обменяни свободно между Мебели ВЕКО ЕООД и съответната банка, пред която ползвателят кандидатства за кредит, респективно банката, която му е отпуснала кредит.
20. Преглед на стоката и рекламации. При получаването на стоката потребителят е длъжен незабавно да я прегледа и в случай, че констатира явни недостатъци, липсата на някой от придружаващите я аксесоари и/или на който и да е от изискваните от българското законодателство документи, незабавно да информира лицето извършващо доставката. Ако не направи това, вещта се смята за одобрена, като потребителят губи правото по - късно да претендира, че стоката му е доставена с явни недостатъци, липсата на някой от придружаващите я аксесоари и/или на който и да е от изискваните от българското законодателство документи. Рекламации на закупени чрез онлайн магазина стоки се извършват по правилата на ЗЗП и съобразно сроковете и условията на търговската им гаранция. Адрес за жалби: гр. Кричим, ул.” Васил Левски 8", e-mail: office@veko.bg, Телефон 0894 600 414
21. В случай, че плащането е направено с банкова карта, Възстановяването на суми става, чрез нареждане на обратна операция по картата с която е направено плащането в срок от 14 дни

VI.Връщане и право на отказ
Всеки потребител по смисъла на ЗЗП има право да се откаже от поръчаните артикули чрез www.veko.bg в рамките на 14 дни, считано от датата на получаване на стоката, при условие че не е ползвана, не е нарушена целостта на опаковката и е във вида в който е получена и по условията на чл.55 от ЗЗП.
Ако потребителят упражни правото си по чл.55 на ЗЗП, той следва да изпрати заявление за отказ и да върне стоката при горните условия, заедно с всички придружаващи документи (удостоверяващи плащане и договора) на адрес гр. Кричим, Централна Складова База 42.060409N,24.470354E "Мебели ВЕКО ЕООД" се задължава да възстанови платените от потребителя суми в срок до 14 дни от датата, на която потребителят е упражнил правото си на отказ от стоката и я е предал във владение на търговеца.
Транспортните разходи по връщане на стоката са за сметка на потребителя.

VII. ОНЛАЙН ПОКУПКА НА ИЗПЛАЩАНЕ
21. Всеки ползвател, който желае да закупи чрез онлайн магазина стока/и на изплащане следва да кандидатства пред избраната финансова институция за отпускане на кредит.
Право да кандидатства за отпускане на кредит има само ползвател, чиято конкретна онлайн поръчка е с обща онлайн цена , равна или по – голяма от 150 лева, независимо от броя и единичната онлайн продажна цена на стоките включени в поръчката.
Кандидатстването се извършва: единствено онлайн, чрез регистрирания от ползвателя на www.veko.bg акаунт, посредством кликване върху бутона “Купи на изплащане ”, след което се следва предвидената процедура.
Преди да осъществи кандидатстване пред финансова институция за кредитиране, клиентът е длъжен да направи справка за наличност на желаната от него стока, на телефон 0894 600 414. Конкретните условия, за кандидатстване и отпускане на кредит се определят едностранно от финансовата институция, съобразно кредитна й политика. ВНИМАНИЕ!!! Относно кредитирането, включително, но не само: кандидатстването за отпускане на кредит, освен настоящите общи условия, се прилагат и условията за кредитиране, включително, но не само: кандидатстване за отпускане на кредит, едностранно определени от финансовите институции:
Ползвателят се уведомява по телефона от финансовата институция в случай, че се налага промяна на броя вноски, различен от желания брой посочен от ползвателя.
Мебели ВЕКО ЕООД не участва по какъвто и да е начин в кредитирането на покупката, както и в което и да е от отношенията във връзка с кредитирането, включително, но не само в определянето на условията за кандидатстване за кредит, одобрението или отказът за кредитиране, определянето на условията и срока на договора за кредит, в предприемането на действия по принудително изпълнение и др. Мебели ВЕКО ЕООД не е представител и не извършва посредническа дейност в полза на която и да е търговска банка или финансова институция.

Доставката, на закупени на изплащане, чрез онлайн магазина стока/и, се извършва само след като Мебели ВЕКО ЕООД бъде уведомен от финансовата институция, че между последната и ползвателят, на хартиен носител, е подписан договор с предмет кредитиране в пълен размер на съответната поръчка. Максималният срок за доставка е 60 (шестдесет) работни дни за неналична на склад и максимум 30 работни дни за налична на склад стока. Този срок започва да тече от момента, в който Мебели ВЕКО ЕООД получи подписан от страна на клиента договор. Доставката се изпълнява въз основа на данните (собствено име, фамилно име и адрес за доставка - служебен или настоящ адрес) посочени от клиента в подписания от последния Договор за кредит. Получаването на стоката/ите се извършва лично от лицето сключило договора за кредит, след като удостовери самоличността си чрез представяне на документ за самоличност, положи подпис и собственоръчно изпише собственото си и фамилно име в талона за доставка, удостоверяващ приемо-предаването на стоката/ите или упълномощено от него лице.
22. Казаното в настоящите общи условия в раздела “Отказ от сключен договор и възстановяване на заплатената цена” се прилага изцяло и в случаите, в които договорът от разстояние има за предмет онлайн покупка на изплащане, с тази разлика, че в последния случай, потребителят задължително следва да отправи всички свои претенции за възстановяване на заплатената цена директно към кредитната институция кредитирала онлайн покупката предмет на отказа, с изключение на заплатените от потребителя авансови суми директно към Мебели ВЕКО ЕООД, които търговецът е длъжен да възстанови на потребителя по банков път с предоствена сметка от клиента

VIII. ДОСТАВКА
23.1. В случай, че заявената стока е налична, същата се доставя на посочения от Клиента адрес за доставка в срок до 25 /двадесет и пет/ работни дни, но не повече от 70 /седемдесет/ календарни дни, освен в случаите по т. 7 от настоящите Общи условия.
23.2. Срокът по горната точка започва да тече от момента, когато стоката бъде заплатена, с изключение на случаите, когато заплащането се извършва с наложен платеж. В случай, че клиентът избере заплащане чрез наложен платеж, срокът започва да тече от момента на потвърждаване на заявката /поръчката/.
24. Доставката се извършва с автомобилите на нашата компания и чрез услугите на куриер /спедиторско дружество/ и е за сметка на Клиента.
25. Товаро – разтоварните работи при доставка не са отговорност или задължение на Мебели ВЕКО ЕООД /или на куриера/, а за получателя на стоката.
26. Задължението за доставка на стоката ще се счита за изпълнено с доставянето на стоката до сградата, в която се намира адреса на доставка, посочен в заявката.
27. Стоката се доставя подходящо опакована съобразно вида й и транспорта за доставка.
28. При посочен непълен, неверен или грешен адрес и/или телефонен номер при подаване на заявка, същата се счита за невалидна и за Мебели ВЕКО ЕООД не възниква задължение за нейното изпълнение.
29. В случай, че Клиентът посочи като начин на плащане – чрез превод по банкова сметка и не направи такова плащане, то за Мебели ВЕКО ЕООД не възниква задължение за доставка на заявената стока.
30. В случай, че Клиентът не направи плащане, след като е посочил, че същото ще се извърши чрез наложен платеж, то за Мебели ВЕКО ЕООД не възниква задължение за предаване на стоката.
31. Цената за доставка в veko.bg се уточнява при потвърждение на поръчката.

IX. ПРЕДАВАНЕ НА СТОКАТА
32. Стоката се предава на Клиента или на трето лице, което приема и потвърждава получаването на същата от името на Клиента като подписва придружаващите стоката документи.
33. В случай, че Клиентът не бъде намерен в срока за доставка на посочения от него адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок и това доведе до невъзможност за връчване на пратката не по вина на продавача, Мебели ВЕКО ЕООД се освобождава от задължението си да достави заявената стока. В този случай, договорът за продажба автоматично се прекратява.
34. При доставка с „наложен платеж”, стоката се предава само след заплащане от Клиента /или друг получател/ в брой в български лева на сумата по наложния платеж посочен в товарителницата на пратката.

X. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ
35. Всички цени на стоки в електронния магазин са в български лева, с включен ДДС и са обявени в електронния магазин. Цените са за единично количество и в цената не е включена стойността на транспортните разходи.
35.1. Цената на транспорта се заплаща от Клиента съгласно установен калкулатор, който е обявен на интернет страницата.
35.2. Клиентът не заплаща транспорт, когато това е опоменато в описанието на дадения продукт по формата на текст или стикер БЕЗПЛАТНА ДОСТАВКА.
35.3. Уговореният транспорт за сметка на Купувача следва да се посочи в издадената сметка, фактура и други документи под следното наименование: „доставка”.
35.4. Плащането може да се извърши авансово чрез заплащане на цялата сума или частично, като във втория случай доплащането /останалата част от цената/ се извършва при доставка на стоката чрез наложен платеж или в брой, така и с карта чрез мобилните ПОС терминали, с които са оборудвани нашите автомобили. В случай на плащане чрез наложен платеж при доставката купувачът получава от куриера документ, в който е посочена поръчаната стока, дължимата за нея продажна цена.
35.5. При направена заявка на неналична стока се заплаща аванс, в размер определен от служителите на електронния магазин. Мебели ВЕКО ЕООД си запазва правото да изисква заплащане на аванс и за други направени поръчки.
35.6. Заплащането на аванс се извършва само със съгласието на клиента, като при отказ от негова страна да заплати авансовата сума, Мебели ВЕКО ЕООД има право да откаже да сключи договор за покупко – продажба и доставяне на поръчаното.
35.7. Клиентът се съгласява, че действието по авансовото плащане на стоката ще се счита за изрично съгласие по смисъла на чл.53 от Закона за защита на потребителите. 35.8. Независимо от избрания способ, всички плащания се извършват само в български лева.

XI. ПРЕГЛЕД НА СТОКИТЕ. РЕКЛАМАЦИЯ
36. Рекламации на закупени чрез онлайн магазина стоки, се извършват по правилата на Закона за защита на потребителите. Адрес за жалби: гр. Кричим, ул.” Васил Левски 8", Телефон за връзка 0894 600 414, имейл: office@veko.bg
37. При получаване на стоката Клиентът е длъжен незабавно да я прегледа. Ако констатира явни недостатъци, липса на някой от придружаващите я аксесоари и/или на който и да е от изискваните от българското законодателство документи, незабавно да информира лицето извършващо доставката. В този случай се съставя констативен протокол в два еднообразни екземпляра, които се подписват от получателя на стоката и представителя на куриерското /спедиторското/ дружество. В протокола следва задължително да се опишат явните недостатъци.
38. В случай, че Клиентът не направи рекламация на момента или дори да направи такава, но не се подпише констативен протокол, същият губи правото по - късно да претендира, че стоката му е доставена с явни недостатъци, липса на някой от придружаващите я аксесоари и/или на който и да е от изискваните от българското законодателство документи.
39. Клиентът, който е потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите, има правото по чл. 55, ал.1 от Закона за защита на потребителите. Във всички случай на покупка на стоки се прилагат правилата на т.18 по – горе.

XII. Условия на гаранцията и гаранционна карта

 

 Гаранцията осигурява безплатен ремонт за дефектни продукти на съответния Производител. Гаранционният период е 2 години законова гаранция за съответствието им с договора за продажба от датата на закупуване. Търговската гаранция и гаранционният ремонт или замяна на неизправен продукт се предоставят и осъществяват от фирмата Производител. Гаранционното обслужване покрива продуктите на Производителя, предназначени за продажба на територията на Република България от фирма Мебели Веко ЕООД и първоначално продадени на крайния потребител в Република България - дистанционно (с предварителна поръчка през онлайн системата на интернет страницата www.veko.bg) или директно (чрез търговските обекти на Мебели Веко ЕООД).

Какво ще предприеме Мебели ВЕКО ЕООД?

Мебели ВЕКО ЕООД ще огледа артикула и ще прецени дали гаранцията го покрива. По свое усмотрение магазин Мебели ВЕКО ЕООД ще отремонтира дефектната стока или ще я замени със същия или аналогичен артикул. В тези случаи Мебели ВЕКО ЕООД поема стойността на поправката, резервните части, труда и транспорта на сервизния екип при условие, че достъпът до съответния артикул не е обвързан с допълнителни разходи. Това не се отнася за ремонти, извършени от лица, неупълномощени от Мебели ВЕКО ЕООД. Дефектните части, отстранени по време на ремонта, стават собственост на Мебели ВЕКО ЕООД. Ако съответният артикул вече не се предлага, Мебели ВЕКО ЕООД ще осигури подходящ заместител. Мебели ВЕКО ЕООД определя подходящия заместител по собствена преценка. Гаранциите на Мебели ВЕКО ЕООД ви предоставят определени допълнителни юридически права. По никакъв начин не засягат определените със закон права.

Гаранцията предвижда безплатен ремонт или замяна на компоненти в продължение на целия гаранционен срок в 30 дневен срок от предаването на продуктите в Мебели Веко ЕООД. Не се установява отделна гаранция на заменените детайли или компоненти. Гаранционното обслужване се осъществява единствено при наличието на формуляр за поръчка с пореден номер от магазина с актуална дата на продажбата и попълнена гаранционна карта.


XIII. Търговска гаранция на стоките

ЗАКОН ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЦИФРОВО СЪДЪРЖАНИЕ И ЦИФРОВИ УСЛУГИ И ЗА ПРОДАЖБА НА СТОКИ

Чл. 39. (1) Търговската гаранция обвързва този, който я предоставя, съобразно условията, посочени в заявлението за предоставяне на търговска гаранция или в свързаната с него реклама, налична преди или по време на сключване на договора.

(2) Когато производител предоставя на потребителя търговска гаранция за трайност на някои стоки за определен период от време, производителят отговаря пряко пред потребителя през целия срок на търговската гаранция за трайност на стоките, по отношение на ремонта или замяната на стоките, съгласно чл. 34. Производителят може да предостави на потребителя по-благоприятни условия в заявлението за предоставяне на търговска гаранция за трайност.

(3) Когато условията, посочени в заявлението за предоставяне на търговска гаранция, са по-малко благоприятни за потребителя в сравнение с тези в свързаната с него реклама, търговската гаранция е задължителна за лицето, което я предоставя, съгласно условията, предвидени в рекламата относно търговската гаранция, с изключение на случаите, когато преди сключването на договора рекламата за търговската гаранция е била коригирана по същия начин като този, по който е била направена, или по подобен начин.

Чл. 40. (1) Заявлението за предоставяне на търговска гаранция се предоставя на потребителя на траен носител най-късно при доставянето на стоките.

(2) Заявлението за предоставяне на търговска гаранция включва следната информация:

1. ясно посочване, че при несъответствие на стоките потребителят има правни средства за защита срещу продавача, които не са свързани с разходи за него, и че търговската гаранция не засяга тези средства за защита на потребители;

2. името и адреса на лицето, предоставящо търговската гаранция:

3. процедурата, която потребителят трябва да спази, за да получи изпълнението на търговската гаранция;

4. посочване на стоките, за които се прилага търговската гаранция, и

5. условията на търговската гаранция.

(3) Информацията по ал. 2 трябва да бъде ясна, разбираема и лесна за четене. Информацията задължително се предоставя на български език.

(4) Неспазването на някои от изискванията на ал. 2 и 3 не засяга обвързващия характер на търговската гаранция за лицето, предоставило гаранцията,

и потребителят може да се позове на нея и да претендира за изпълнение на посоченото в заявлението за предоставяне на търговска гаранция.

Гаранцията не покрива щети, причинени на друго от даденото. Производителят и Мебели Веко ЕООД не носят отговорност за съвместимостта на своята продукция с продукти на трети страни. Гаранцията може да бъде отказана при следните условия или обстоятелства:

 * При липса на оригиналната касова бележка и оригиналната опаковка със съпътстващите етикети /в определени случаи/;

 * при наличие на механични повреди, причинени от удар, изпускане, счупване, скъсване, нараняване и т.н. или повреди от нормално износване, неправилно съхранение, почистване или сглобяване и др.;

 * при повреди, възникнали в резултат на включване на външни устройства или монтаж на допълнителни модули и т.н.;

 * при повреди, предизвикани от стихийни бедствия (пожар, наводнение, буре, земетресение и др.).

 * при неправилно включване в електрическата мрежа, експлоатация при нестабилно напрежение;

 * при използване на изделието не по предназначение,

 * неизпълнение на приложената към изделието инструкция по експлоатация и всяка друга небрежна или неправилна работа с изделието;

 * при разглобяване, ремонт или модернизация на изделието от неупълномощени за това лица;

 * при следи от умишлено въздействие върху продукта с цел нанасяне на щети от потребителя или други лица; ако потребителят не предостави оригиналната гаранционна карта и документ за закупуване на продукта:

 * ако неизправността на продукта е причинена от употреба извън препоръчителните условия за използване /виж  Предпазни мерки" и “Инструкции за поддръжка”;

 * ако неизправността на продукта е причинена от неправилна употреба на вода или друга течност

 * ако неизправността на продукта е причинена от употреба на резервни части от други марки продукти /детайли, зарядни устройства, батерии, кабел/;

Гаранцията не е валидна за счупено стъкло/ огледало след приемане на продукта с подписване на приемно-предавателен протокол.

Гаранцията не покрива продукти, които не са с търговската марка на Производителя. Гаранцията е валидна само за оригинални продукти на Производителя,

които са в гаранционния срок от 2 години от датата на закупуване.

Гаранционен ремонт не се провежда и в случай на нарушаване от купувача на правилата за използване, съхранение или транспортиране на изделието, действия

на трети лица или непреодолима сила и възникналите при гореизброеното непроизводствени дефекти. Дефектните резервни части се явяват собственост на Мебели ВЕКО ЕООД и не подлежат на връщане.


XIV. НЕУСТОЙКИ
40. При забавяне на предаването на стоката с повече от 5 (пет) работни дни от договорената дата, Мебели ВЕКО ЕООД дължи неустойка в размер на 0,1% от стойността на стоката за всеки просрочен ден.

XV. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ КЛАУЗИ
41. Мебели ВЕКО ЕООД полага грижа информацията в елек