Меню
Количка

Гаранция на продуктите

XII. Гаранция
Обхватът на гаранцията на всички мебели в онлайн магазина е 2 години.
40.Срок и териториален обхват на гаранцията
Гаранцията тече от датата на закупуване и е в рамките на броя години. Гаранцията важи от датата на закупуване на продукта и е приложима в рамките на България.
Какво ще предприеме Мебели VEKO?
VEKO (Мебели ВЕКО ЕООД) ще огледа артикула и ще прецени дали гаранцията го покрива. По свое усмотрение магазин VEKO ще отремонтира дефектната стока или ще я замени със същия или аналогичен артикул. В тези случаи VEKO (Мебели ВЕКО ЕООД) поема стойността на поправката, резервните части, труда и транспорта на сервизния екип при условие, че достъпът до съответния артикул не е обвързан с допълнителни разходи. Това не се отнася за ремонти, извършени от лица, неупълномощени от VEKO (Мебели ВЕКО ЕООД). Дефектните части, отстранени по време на ремонта, стават собственост на VEKO (ВМебели ВЕКО ЕООД). Ако съответният артикул вече не се предлага, магазин VEKO ще осигури подходящ заместител. VEKO (Мебели ВЕКО ЕООД) определя подходящия заместител по собствена преценка.
41.Условия на гаранциите
Гаранциите са валидни от датата на закупуване. За удостоверяване на покупката е необходима оригиналната касова бележка. Изключения Гаранциите не важат за артикули, които са били неправилно съхранявани или сглобени, използвани не по предназначение, почиствани по неподходящ начин или с неподходящи препарати. Гаранциите не покриват нормално износване, нарязване и издраскване, както и повреди, възникнали вследствие на механичен удар или друго външно въздействие. Гаранциите не важат, ако артикулите са използвани на открито, във влажни помещения или извън домашна среда (освен ако не е посочено друго). Гаранциите не покриват случайна или последваща повреда. Инструкции за поддръжка.
42. Общи права: Гаранциите на VEKO ви предоставят определени допълнителни юридически права. По никакъв начин не засягат определените със закон права. Закупените от магазин VEKO продукти имат 2 години законова гаранция за съответствието им с договора за продажба.

XIII. ГАРАНЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ
С всяка поръчка на стоки, подлежащи на гаранционно обслужване. Мебели ВЕКО ЕООД препоръчва монтажът на закупената стока да се извършва от оторизиран фирмен сервиз или служител. При неизползване на услугата „ Монтаж“, Потребителят трябва да се запознае с инструкцията за монтаж на изделието, който да се извърши в съответствие (последователност) с приложената към артикула монтажна схема.
При неяснота или проблем, Потребителят трябва да се свърже с Мебели ВЕКО ЕООД ( преди започване/ извършване на монтаж) на тел.: 0894 600 414 или на e-mail: office@veko.bg
Търговската гаранция не оказва влияние върху правата на потребителите, произтичащи от гаранцията по чл.112 - чл.115 от ЗЗП.
Независимо от търговската гаранция търговецът отговаря за липсата на съответствие на потребителската стока с договора за продажба, съгласно гаранцията по чл.112 – чл.115 и следващи от ЗЗП.